Výuka šermu

Věnujeme se pravidelnému tréninku evropského umění boje s libovolnými chladnými zbraněmi.

Cvičíme replikami chladných zbraní pro dobrou techniku a plastovými meči, shinai a kordy se sportovními čepelemi na rychlost. Jednou za půl roku pořádáme sparringové semináře otevřené libovolným bojovým uměním se zbraněmi, na které docházejí borci z Magisteria, Escrimy, filipínského Kali, kendó, kobudó, tchaj-ti, aj.

Tréninky jsou minimálně 2x týdně v Praze a v případě zájmu se pořádají i víkendové semináře v terénu i v tělocvičně.

Výuka je založená na italských školách Giacoma di Grassiho, a Salvatora Fabrise, tesák a dlouhý meč se učí dle fechtbuchu Joachima Meyera. Systém začíná prací nohou a jednoruční zbraní — tesák, scramasax. Pokračuje se kombinací zbraní se štítem a pukléřem, sekerou. Zvlášť se učí dlouhá tyč a kopí. Následuje práce s rapírem a kordem, kombinace dvou zbraní — tesáků, rapírů, rapíru a dýky. Procvičují se základy boje s pláštěm a sítí, obuškem a dlouhou sekerou.

Co nás spojuje je láska k chladným zbraním a touha vybudovat si umění v jejich použití — i pro reálnou sebeobranu. Trénujeme šerm především jako bojové umění.

Nabízíme také možnost uspořádání intenzivních tréninkových seminářů v Praze, dle domluvy i mimo Prahu.

Škola je otevřená novým zájemcům po celý rok. Jak se přihlásit a další informace na http://sosb.cz

Rekonstrukce družiny nižší nobility na území Čech

Spolek se účastní prestižních akcí zasazených do období raného středověku.

V rámci družiny se snažíme rekonstruovat:

  • polní ležení nižší nobility včetně táborového života, řemesel, dobových her a zábavy
  • turnajové ležení nižší nobility včetně panského dvora reprezentujícího pána na turnaji jako společenské akci

Také spolupracujeme se sdružením Aštera na na projektu družiny germánské nobility v rámci antického festivalu Gladius.

Družiny

  • Konec Velkomoravské říše - družina českého mana
  • Doba románská v Čechách - družina mana knížete Boleslava
  • Raná gotika v Čechách - družina jihočeských pánů Jindřicha z Chlumu a Smila z Křemže

Do projektu družin nabíráme bojové i nebojové členy - vítáme řemeslníky, muzikanty, duchovní a učence, obchodníky i služebné nevolníky.

Blakkr Ulfr III (bitva, 30.01. 2010) (autor: Triss)

Hradecký turnaj královny Elišky Rejčky, (turnaj, 10.9.2011) (autor: Hrabě Káčula)

Kateřina a Hark, Libušín (bitva 2016) (autor: Veverka)

Nahoru