69. Obrana proti útoku z Nízkého střehu se dvěma rapíry

Všechny tři body z nízkého střehu je možno snadno krýt jedním způsobem při postoji v nízkém střehu. Pokud člověk pamatuje na to, aby dostal tělo z úderu výpadem velmi šikmého kroku buď ještě předtím, než nepřítel přijde bodnout, nebo hned jak se začne pohybovat, nebo pokud je aktivní a hbitě provede úhyb stranou a při obraně zasáhne nepřítele.

Takže když přichází kterýkoli z těchto tří bodů, musí se obránce pohnout šikmým krokem dříve, než zpozoruje svůj rapír zavřený a zablokovaný, aby se vyhnul zranění, a svůj volný rapír by měl vést dopředu a zasadit jím bod do nepřítelova obličeje, který bezpečně zasáhne, pokud bude obránce dostatečně odhodlaný ke kroku.

Přechozí téma

68. O útoku z Nízkého střehu se dvěma rapíry

Další téma

70. Obouruční meč

Tato stránka